Wszelką korespondencję do firmy należy kierować na adres:

Elektrownia Wiatrowa "Eco-Energy" Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5
84-241 Gościcino


Osoba upoważniona do kontaktu z kontrahentami:

Leszek Szczypiorowski - Prezes Zarządu
e-mail:  biuro(at)ew-ecoenergy.com