Wszelką korespondencję do firmy należy kierować na adres:

Elektrownia Wiatrowa "Eco-Energy" Sp. z o.o.

ul. Lipowa 5
84-241 Gościcino


Osoba upoważniona do kontaktu z kontrahentami:

Leszek Szczypiorowski - Prezes Zarządu
Prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-15.00
Telefon/Fax +48 58 572 60 10
lub tel. kom. +48 607 558 757
e-mail:  biuro@ew-ecoenergy.com